Velkommen i Norge
Bienvenue en Norvège
Willkommen in Norwegen
Benvenuti in Norvegia
Welcome to Norway

Bienvenidos a Noruega
kongressen 11.08.-17.08.2019
Congrès du 11.08. au 17.08.2019
Tagung 11.08.-17.08.2019
Convegno 11.08.-17.08.2019
Congress 11-08 to 17-08-2019

Congreso 11.08.-17.08.2019

Norway-Flag icon
Norsk
France-flat icon
Français
Germany-flat icon
Deutsch
italy icon
Italiano
United-Kingdom-flat icon
English
Spain-flat icon
Español


Norway-flag icon
Velkommen til den 37. kongressen i J.E.C. på Brennabu, Norge
    Velkommen til den 37. Slørsopp-kongressen (J.E.C.), i Valdres, Norge! Kongressen går av stabelen 11. - 17. August 2019 på Brennabu, i Vestre Slidre, Valdres. Det er første gang vi arrangerer det årlige J.E.C.-treff i Norge! Brennabu befinner seg ved Vaset, langs Panoramavegen i en liten sidedal til hoveddalføret i Valdres, 200 km NV for Oslo langs E16, omtrent 3 timer og ett kvarters kjøretur fra Oslo.
    Kongressen blir holdt på Brennabu leirskolesenter (www.brennabu.no). Brennabu er Norges største leirskole for skoleklasser, men har kapasitet til å ta i mot oss utenom skole-sesongen. Det ble også arrangert en mykologisk kongress her i august 2017, som en spesial utgave av de årlige kongressene som arrangeres i Sør Europa av «Middelhavs-soppforeningen» (CEMM). Brennabu tilbyr en relativt enkel leirskole/pensjonat-standard, men rommene har alt det du trenger: en god seng, en dusj og et toilet. Her er også samlet på ett sted arbeidsrom/sal og foredragsal til utstillinger mv.
    Natur: Vaset (ca. 700 m oh.) utgjør en typisk seterdal, med utsikt inn i Jotunheimen. Området er dominert av harde, relativt fattige sandsteiner (sparagmitter) og rikere glimmer-skifer (fyllitt). Vanligvis er det ganske tette vekslinger mellom kalkrike forsenkninger der grunnvannsig kommer fram, og næringsfattige rygger. Vi vil i hovedsak besøke følgende naturtyper: kalkrike og fattige granskoger, enkelte furumoer, (rik) fjellbjørkeskog og vidstrakte myrer, inkludert rikmyrer. Når vi kommer opp i fjellet møter vi rike og tildels fuktige vierbelter, beitemarker, fjellbjørkeheier, musøresnøleier og reinroseheier.

    Kongressen organiseres av Norges sopp og nyttevekstforbund   http://www.soppognyttevekster.no/.

=> Programm (på engelsk)    => Programm (pdf, på engelsk)      => Formular for anmelding (pdf, på engelsk)

=> top